Produkcja

System erp

Kompleksowe wsparcie dla

procesów produkcyjnych

od zlecenia do produktu końcowego

Możliwości modułu

Produkcyjnego

w wersji podstawowej

Generowanie Zleceń Produkcyjnych

Rozliczanie zużytych surowców

Ewidencja wyprodukowanych produktów

na magazynie wyrobów gotowych

Bilans zapotrzebowania na surowce

na podstawie zleceń produkcyjnych lub zamówień

Tworzenie planów produkcyjnych

produkcja +
Zaawansowane marszruty technologiczne
Określające sposób i miejsce wykonania produktów
Rozliczanie gniazd produkcyjnych

-Rejestracja rozpoczęcia i zakończenia zlecenia

-Rejestracja wadliwie wykonanych produktów

Definicja wielowariantowości wyrobu produkowanego
Określające sposób i miejsce wykonania produktów