Zamówienia

System erp

Kompleksowa i zautomatyzowana obsługa klienta

Zapytania ofertowe

Rejestracja zapytania ofertowego

Oferty

 • Przekształcenie zapytania ofertowego w ofertę.
 • Możliwość określenia opcji i parametrów wykonania poszczególnych elementów wyrobu gotowego.

Zamówienia

 • Przekształcenie z zapytania lub oferty w zamówienie .
 • Na postawie zamówień można wygenerować zlecenia produkcyjne, wystawić specyfikację wysyłkową oraz dokumenty sprzedaży (WZ, FV Proforma, FV Sprzedaży itp.).
 • Można wskazać sugerowany plan produkcyjny w którym powinno być zrealizowane zamówienie.
 • Istotne cechy modułu rejestracji zamówień : -określenie opcji wykonania produktu -określenie dodatkowych parametrów wykonania

Specyfikacje wysyłkowe

 • Generowanie dokumentu wysyłkowego na podstawie potwierdzonego zamówienia.

Estymacje

 • Zezwala uruchomić zlecenie produkcyjne.
 • Jest rozliczana z wpływającymi zamówieniami od klienta.

Zgłoszenie reklamacji

 • Rejestracja zgłoszenia reklamacyjnego od kontrahenta – opisanie zgłoszonej wady / usterki.
 • Możliwość wskazania pierwotnego zamówienia.

Serwis posprzedażowy

 • Obsługa gwarancyjnego / pogwarancyjnego serwisu zamówienia.
 • Realizacja cyklicznego przeglądu.

Lista zamówień

Z poziomu listy zamówień dostępne są również funkcje umożliwiające wystawienia dokumentów handlowo-magazynowych takich jak: faktura sprzedaży, faktura proforma, faktura zaliczkowa, dokument RO, dokument WZ, dokument MM.

Lista zamówień

W trakcie rejestracji dokumentu od kontrahenta system IKOM365 pobiera aktualne dane o kontrahentach takie jak dane słownikowe, warunki płatności.

Wybór opcji

Istotną cechą systemu jest to, że podczas rejestracji zamówienia (lub oferty) istnieje możliwość wyboru opcji wykonania produktu. Opcje wcześniej są określane przez technologa w module TPP. Ilość opcji i ich wartości są nieograniczone.